<< HJEM

MÅNEDENS BUZZWORD (FORLAGSLIV.DK)
> September 2014: FOMO (Fear Of Missing Out)
> Juni 2014: Content
> Marts 2014: KISS
> Februar 2014: Buzzword
> Januar 2014: Like whoring
> December 2013: Skeuomorfisme
> November 2013: Keyword stuffing
> Oktober 2013: CRO (Conversion Rate Optimization)
> September 2013: Crowdsourcing

EN SMAL SAG (POLITIKENS BAGSIDE)
> 23/2-12: Lugte med kerneværdier
> 2/1-12: Det smalsporede
> 26/11-11: Tørvejr på cykelstierne
> 2/10-11: tlhIngan Hol Dajatlh'a'
> 18/8-11: Sex og Andeby
> 21/7-11: Frem til fortiden
> 7/6-11: Lykkeklodser, uden recept
> 27/4-11: De ligger på 4 drej i sekundet
> 6/4-11: Det bornholmske tunnelsyn
> 10/3-11: Når filmen knækker
> 24/2-11: På sporet af den perfekte skrift
> 3/2-11: Klopstock - en sporty digter
> 15/1-11: Suppe, steg og kunstig intelligens
> 12/12-10: Myrer til matematikeksamen
> 13/11-10: Litteraturpriser får fin prispris
> 10/11-10: Holder det vand?
> 20/10-10: Den geopolitiske lampe
> 7/10-10: Spændingen ved tyske dødsannoncer

ANDRE UDVALGTE SKRIBLERIER
> 9/3-16: Er der virkelig penge i e-bøger? (Forlagsliv.dk)
> 2014: H.G. Wells og den relative darwinisme (Proxima 99/100)
> Januar 2012: Global opvarmning - En forunderlig rejse tilbage i tiden
> 2011: Grønne pionerer? (Speciale)
> 2011: Vandringens dobbelte bevægelse (Litteraturkritik & Romantikstudier, No. 54)
> 21/8-10: Branche i krise? (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 14/8-10: "Fiolstræde overgiver sig aldrig" (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 6/7-10: Modernist og traditionalist (Politiken, 2. sektion, s. 8)
> 30/6-10: En enestående vandhund fylder 25 (Politiken, webredaktionen)
> 23/6-10: Er disse muskler nødvendige? (Politiken, Bagsiden)
> 12/6-10: En lørdag i elfenbenstårnet (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 2010: "Det læser"-interviews (Politiken)
> 2010: Bognoter (Politiken)
> 12/12-09: De kantede parentesers tyranni (Klimadebat.dk, topmødeblog)
> September 2008: Klimakamp i kollegiekøkkenerne (Grøn Hverdag, s. 10-11)
> April 2008: Foghs farvel til skepsis (Magasinet Scient, s. 21-22)
> 2/7-07: Pæne skriveøvelser (JydskeVestkysten, Kultur, s. 15)
> 21/6-07: Sublim fortællekunst (JydskeVestkysten, Kultur, s. 11)
> 3/5-07: Jammerlig journalistik (JydskeVestkysten, Kultur, s. 14)
> 24/4-07: Debutant med en effektiv opskrift på et godt gys (JydskeVestkysten, Kultur, s. 19)
> 20/4-07: Magien udebliver (JydskeVestkysten, Kultur, s. 13)
> 3/4-07: De hvide pletter (JydskeVestkysten, Kultur, s. 10)
> 2006: Dværgeerkendelsen (BA-opgave)

PROJEKTER
> 2007-2016: Klimadebat.dk - Dansk forum om klima og energi
> 2009-2016: Climate-Debate.com - Discuss climate change

-

Jeppe Branner

Njalsgade 4, 5. th.
2300 København S

Telefon: 22 26 59 93
jeppe.branner@gmail.com
jb@klimadebat.dk
jbr@lrforlag.dk

En antropocentrisk økocentrisme


Af Jeppe Branner

Denne side er en del af specialeafhandlingen Grønne pionerer? - Protoøkologisk natursyn i amerikansk transcendentalisme og tysk romantik (2011). Det anbefales at læse specialet fra dets begyndelse.


< Forrige afsnitIndholdsfortegnelseNæste afsnit >

5. En antropocentrisk økocentrisme
Den økokritiske skole har stort set udelukkende beskæftiget sig med den lysegrønne natur. Ved at åbne op for den mørkegrønne natur og den dermed forbundne økofobi, åbnes sluserne, som vi har set, til romantikkens mere gotiske elementer. En sådan mere holistisk økokritik har ikke kun noget at sige om, hvad det er, vi værdsætter ved naturen, men også, hvad det er, vi frygter.
    Som forrige afsnit har vist, retter denne frygt sig mod præcis det samme, som miljøfolk frygter ved u-naturen: den uhæmmede vækst, det drøvtyggende uhyre. Siden 1960'erne, hvor den økologiske bølge slog igennem, er menneskets vækst igen og igen blevet beskrevet i en dyster naturmetaforik, ofte ledende til skræmmende, antropofobiske dommedagsscenarier: Mennesket er ikke andet end en bakteriekultur, voksende eksponentielt, indtil den en dag spiser sig selv op. I stil med Thoreaus sammenligning med insektæg er Næss eksempelvis ikke bange for at sammenligne menneskets eksponentielle vækst med bladlus,226 og Nash fører som så mange andre metaforikken ud i sin yderste konsekvens: Civilisationen er dybest set "cancerous",227 og mennesket er, når alt kommer til alt, en kræftsvulst på jordkloden.
    Sprogbrugen skyldes efter min overbevisning, at den moderne økologiske bevægelse har sin rod i et nymalthusiansk tankekompleks, der især går tilbage til Ehrlichs The Population Bomb (1968) og Romklubbens Limits to Growth (1972), hvor væksten i menneskenes antal og økonomiske forbrug blev genstand for skarp kritik. Følger man denne tanke, bliver økologi ganske let til misantropi. Igen kunne noget således tyde på, at den grønne tanke ikke er så uskyldig og politisk korrekt, som den ofte fremstilles; for hvis vi ud fra en økocentrisk tankegang godtager, at det grundlæggende er mennesket, der er problemet, så bliver løsningsforslagene let ganske radikale. Som tidligere påvist ses anti-humanismen helt tilbage fra Thoreau og hans tale om, at mennesket er en skamplet på Jorden. Også den af økokritikken højt besungne John Muir lader ikke megen tvivl tilbage: "if a war of races should occur between the wild beasts and Lord Man, I would be tempted to sympathize with the bears."228 Vi er tydeligvis langt fra Wordsworth, der som overskrift for 8. bog af The Prelude (1805) satte ordene "Love of Nature Leading to Love of Mankind"229 – en tanke, der må siges at være blevet gjort slemt til skamme af hans naturglade arvtagere i den økokritiske kanon. At der findes miljøfolk, især inden for den dybdeøkologiske bevægelse, der dybest set ikke bryder sig om mennesker, er måske ikke så interessant eller overraskende igen. Det interessante er, at det er naturen i mennesket, de ikke bryder sig om. At antropofobien er en slet skjult økofobi.
    Romantikkens mørkegrønne natur giver således anledning til et økologisk paradoks og en erkendelse, der truer med at vende op og ned på begreberne om det økocentriske og antropocentriske. Man kan i forlængelse heraf spørge, om ikke selve brugen af dette begrebspar i sig selv er topmålet af antropocentrisme. Netop dette paradoksale spørgsmål svarer Morton bekræftende på: "The position of hunting for anthropocentrism is anthropocentrism."230 Udefrakommende, der betragtede jorden, ville ikke skelne mellem mennesker og natur; for dem ville alt være NATUR. Motorvejene og fabrikkerne ville være som floder og vulkaner, og byerne som store myretuer. Det er kun mennesket selv, der i et anfald af storhedsvanvid ser sig som anderledes, som u-natur, som kultur. At mennesket taler om det antropocentriske, er ifølge denne tankegang ikke spor anderledes end at forestille sig sommerfugle tale om det lepidopteracentriske. Tanken om, at vi skulle være noget særligt, er således udtryk for let gennemskuelig hybris. Men hvis vi opgiver denne hybris, hvis utopien lykkes, og vi ikke længere ser os som adskilte fra naturen, så findes naturen slet ikke mere, idet den er alt. Frem for at være et forklaringsbegreb bliver ordet natur således et symptom: det, at vi kan bruge ordet, vidner om, at vi ikke er natur – at vi er sentimentale og ikke naive. Problemet i forbindelse med det praktiske økologiske arbejde er derfor ganske åbenlyst: Set fra NATURENS synsvinkel er der nemlig slet ikke nogen øko- eller klimakrise (set fra naturens er der i høj grad, men utopien går jo netop ud på at gå fra natur til NATUR). Problemet, som vi også kan kalde den definitoriske fare, er selvfølgelig særligt presserende for dybdeøkologerne, hvis hele virke handler om at ophæve skellet mellem menneske og natur. Lovelock er eksempelvis ikke bange for at lade Gaia indbefatte mennesket:
"If we are a part of Gaia it becomes interesting to ask: 'To what extent is our collective intelligence also a part of Gaia? Do we as a species constitute a Gaian nervous system and a brain which can consciously anticipate environmental changes?'"231
Også hos Schelling så vi problemet med, hvordan de høje tanker truede med at tømme naturbegrebet totalt for indhold. For hvis det i virkeligheden er NATUREN, Schellings skrifter handler om – hvis der er tale om hele den fysiske verden (res extensa) – så hører bilerne, vejene og kraftværkerne nødvendigvis også med. Denne definitoriske fare er et afgørende element, hvis Schellings tanker overhovedet skal have økologisk relevans. Den manglende villighed til at skelne mellem det, der i en aristotelisk tradition kaldes physis og techne, risikerer at gøre naturbegrebet så omfattende, at det samtidig bliver indholdsløst, og mange ville derfor hævde, at det kun er ved en klar sondring mellem naturprodukter og artefakter, at vi kan undgå, at ordet "natur" blot bliver et overflødigt synonym for ordet "verden". Når McKibben taler om, at udviklingen har bragt os til "The End of Nature", så støder han på samme problem ("One can, of course, argue that the current crisis, too, is 'natural,' because man is part of nature"232), men hans svar er netop, at den natur, han beskæftiger sig med, er naturen som adskilt fra det menneskelige: "But we have ended the thing that has, at least in modern times, defined nature for us – its separation from human society."233
    Ud fra denne sondring er det således kun ved at være antropocentriske, at vi kan være økocentriske. Det er kun ved at se mennesket som noget særligt i forhold til den øvrige natur, at vi kan værne om den – ingen dyr ville gøre noget tilsvarende. "Natura non contristatur", skriver Schopenhauer: Naturen sørger ikke.234 Den vælter blot frem som et drøvtyggende uhyre. Konsekvensen, hvis vi godtager præmissen, bliver derfor, at en metodisk antropocentrisme er nødvendig for at opnå en indholdsmæssig økocentrisme. Ironisk nok bliver mennesket nødt til at vende sig mod naturen (viljen) i sig selv, hvis det skal opføre sig bæredygtigt og grønt. Heller ikke i økologiske spørgsmål kan vi blot tage ved lære af naturen og opføre os som dén (den naturalistiske fejlslutning), hvorfor det da også er farligt, når Worster skriver, at netop økologi er en måde at slippe uden om forbuddet mod at slutte fra "er" til "bør".235 For hvad, hvis det er såre naturligt for mennesket at udnytte naturen? Hvad, hvis Schopenhauer har ret?
    Dansk miljøjournalistiks grand old man Jørgen Steen Nielsen citerer i Dagbladet Information (6. juli 2011) fra palæontologen Peter Wards bog The Medea Hypothesis – Is Life on Earth ultimately Self-Destructive? (2009), hvor vi på baggrund af omfattende empirisk materiale finder følgende opsang: "Kun vi mennesker kan ændre reglerne og redde resten af livet, såvel som vor egen art, fra sig selv. [...] Vi må ikke blive en del af naturen. Vi må overvinde naturen".236 Gad vide, om det er samme økofobi, der ligger bag Thoreaus forkætrede udsagn fra Walden – det før omtalte imperativ: "Nature is hard to be overcome, but she must be overcome"? At forsøge at ophæve skellet mellem menneske og natur, at gøre mennesket til ren natur, dvs. gøre naturen til NATUR, er ifølge denne tankegang en økologisk blindgyde, der blot vil forværre krisen.
    Som modargument til denne næsten bibelske etik, hvor mennesket skal være en art forvalter for resten af skaberværket,237 kunne anføres, at tanken om, at naturen blot skulle være ukontrollabel vækst, er en ugyldig slutning fra menneskeverdenen (den kapitalistiske etik) til naturverdenen, altså en slutning fra bør til er, en slags omvendt naturalistisk fejlslutning, eller en slags variant af det, der i økokritisk teori kaldes den patetiske fejlslutning.238

< Forrige afsnitIndholdsfortegnelseNæste afsnit >