<< HJEM

MÅNEDENS BUZZWORD (FORLAGSLIV.DK)
> September 2014: FOMO (Fear Of Missing Out)
> Juni 2014: Content
> Marts 2014: KISS
> Februar 2014: Buzzword
> Januar 2014: Like whoring
> December 2013: Skeuomorfisme
> November 2013: Keyword stuffing
> Oktober 2013: CRO (Conversion Rate Optimization)
> September 2013: Crowdsourcing

EN SMAL SAG (POLITIKENS BAGSIDE)
> 23/2-12: Lugte med kerneværdier
> 2/1-12: Det smalsporede
> 26/11-11: Tørvejr på cykelstierne
> 2/10-11: tlhIngan Hol Dajatlh'a'
> 18/8-11: Sex og Andeby
> 21/7-11: Frem til fortiden
> 7/6-11: Lykkeklodser, uden recept
> 27/4-11: De ligger på 4 drej i sekundet
> 6/4-11: Det bornholmske tunnelsyn
> 10/3-11: Når filmen knækker
> 24/2-11: På sporet af den perfekte skrift
> 3/2-11: Klopstock - en sporty digter
> 15/1-11: Suppe, steg og kunstig intelligens
> 12/12-10: Myrer til matematikeksamen
> 13/11-10: Litteraturpriser får fin prispris
> 10/11-10: Holder det vand?
> 20/10-10: Den geopolitiske lampe
> 7/10-10: Spændingen ved tyske dødsannoncer

ANDRE UDVALGTE SKRIBLERIER
> 9/3-16: Er der virkelig penge i e-bøger? (Forlagsliv.dk)
> 2014: H.G. Wells og den relative darwinisme (Proxima 99/100)
> Januar 2012: Global opvarmning - En forunderlig rejse tilbage i tiden
> 2011: Grønne pionerer? (Speciale)
> 2011: Vandringens dobbelte bevægelse (Litteraturkritik & Romantikstudier, No. 54)
> 21/8-10: Branche i krise? (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 14/8-10: "Fiolstræde overgiver sig aldrig" (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 6/7-10: Modernist og traditionalist (Politiken, 2. sektion, s. 8)
> 30/6-10: En enestående vandhund fylder 25 (Politiken, webredaktionen)
> 23/6-10: Er disse muskler nødvendige? (Politiken, Bagsiden)
> 12/6-10: En lørdag i elfenbenstårnet (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 2010: "Det læser"-interviews (Politiken)
> 2010: Bognoter (Politiken)
> 12/12-09: De kantede parentesers tyranni (Klimadebat.dk, topmødeblog)
> September 2008: Klimakamp i kollegiekøkkenerne (Grøn Hverdag, s. 10-11)
> April 2008: Foghs farvel til skepsis (Magasinet Scient, s. 21-22)
> 2/7-07: Pæne skriveøvelser (JydskeVestkysten, Kultur, s. 15)
> 21/6-07: Sublim fortællekunst (JydskeVestkysten, Kultur, s. 11)
> 3/5-07: Jammerlig journalistik (JydskeVestkysten, Kultur, s. 14)
> 24/4-07: Debutant med en effektiv opskrift på et godt gys (JydskeVestkysten, Kultur, s. 19)
> 20/4-07: Magien udebliver (JydskeVestkysten, Kultur, s. 13)
> 3/4-07: De hvide pletter (JydskeVestkysten, Kultur, s. 10)
> 2006: Dværgeerkendelsen (BA-opgave)

PROJEKTER
> 2007-2016: Klimadebat.dk - Dansk forum om klima og energi
> 2009-2016: Climate-Debate.com - Discuss climate change

-

Jeppe Branner

Njalsgade 4, 5. th.
2300 København S

Telefon: 22 26 59 93
jeppe.branner@gmail.com
jb@klimadebat.dk
jbr@lrforlag.dk

Noter


Af Jeppe Branner

Denne side er en del af specialeafhandlingen Grønne pionerer? - Protoøkologisk natursyn i amerikansk transcendentalisme og tysk romantik (2011). Det anbefales at læse specialet fra dets begyndelse.


< Forrige afsnitIndholdsfortegnelseNæste afsnit >

1 Jensen 2011, s. 16.
2 Commoner 1972, s. 33. Den videnskabelige økologis fader Ernst Haeckel taler også om "Ökologie" eller "Ökonomie der Natur" som "Wechselbeziehungen aller Organismen" (Hermand 1991, s. 71).
3 Simpson & Weiner 2001, s. 247 ff.
4 Ritter & Gründer 1984, s. 421 ff.
5 Williams 1993, s. 176.
6 Selvom man altid bør være på vagt over for nostalgisk dyrkelse af "ædle vilde", tyder meget eksempelvis på, at såkaldte naturfolk simpelthen mangler ordet i deres sprog. Ved Global Forum on Environment and Development for Survival (1990) holdt en repræsentant for Onondaga-folket en tale med disse ord: "There is no word for "nature" in my language. Nature, in English, seems to refer to that which is separate from human beings. It is a distinction we don’t recognize." (http://www1.nyo.unep.org/test1/eaf/eafsw7175.pdf)
7 Emerson 2007, s. 16.
8 Ibid.
9 Glotfelty & Fromm 1996, s. xix. Definitionen er sidenhen blevet hyppigt citeret, bl.a. i Slovic 2000, s. 160 og Garrard 2004, s. 3.
10 Coupe 2000, s. 4.
11 Gifford 2006, s. 12.
12 Cohen 2004, s. 11.
13 Ibid., s. 12.
14 Thoreau 1993, s. 65.
15 Cohen 2004, s. 22 f.
16 Se f.eks. Buell 1995, s. 86 f.
17 For debatten om modstanden mod konstruktivisme og poststrukturalistisk relativisme, se Garrard 2004, s. 9 ff.
18 Bate 1991, s. 164.
19 Kroeber 1994, s. 39.
20 Garrard 1996, s. 452.
21 Bate 1991, s. 4.
22 Se f.eks. hovedværket The Environmental Imagination (1995) af Lawrence Buell. Se også Gifford 1999, s. 149 om økokritikkens referentielle sprog.
23 "il n'y a pas de hors-texte" (De la grammatologie). Derrida selv ville sandsynligvis vægre sig og påstå at være blevet misforstået. Man kan derfor også tænke på Nykritikken, som Derrida-citatet kan siges at være et ekko af.
24 Soper 2000, s. 124. Citatet optræder igen og igen i økokritisk litteratur, bl.a. i Garrard 2004, s. 167, Clark 2011, s. 46 og Coupe 2000, s. 3.
25 Bate 1991, s. 56.
26 "There is no nature; there is only history" (Liu 1989, s. 38). Tanken findes selvsagt også i den marxistiske tilgang til naturen, som der hele tiden polemiseres mod. Marx skriver selv: "Aber auch die Natur, abstrakt genommen, für sich, in der Trennung vom Menschen fixiert, ist für den Menschen nichts […] Die Natur als Natur, […] ist Nichts, ein sich als Nichts bewährendes Nichts, ist Sinnlos" (citeret i Bassin 1996, s. 315). Denne tanke genfindes hos de marxistiske litteraturkritikere, tag blot Lukács: "Natur ist eine gesellschaftliche Kategorie. D.h., was auf einer bestimmten Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung als Natur gilt, […] ist stets gesellschaftlich bedingt" (Ibid.).
27 Soper 2000, s. 124.
28 Schiller 2002, s. 27.
29 Kurz 1998, s. 155.
30 Schiller 2002, s. 33.
31 Adorno 1974, s. 148.
32 Angående skovrydningen i Tyskland omkring år 1800 (den såkaldte "Holznot"), se Radkau 1986 (især s. 54 ff.).
33 For Tysklands vedkommende skal man dog være varsom, idet industrialiseringen slog igennem et par årtier senere end i England, hvor den ganske tidligt satte eksplicitte præg på litteraturen, jf. f.eks. Blakes "dark Satanic Mills" fra eposset Milton (1804/08). De tyske romantikere levede overvejende i en førindustriel tid – eller med Jost Hermands ord fra Grüne Utopien in Deutschland (1991): i et agrarisk-feudalsk land (Hermand 1991, s. 39 ff.). Dette har dog ikke forhindret dem i at opfatte impulser fra udlandet.
34 Rigby 2004, s. 95.
35 Bate 1996, s. 444.
36 Clark 2011, s. 4 (idet den kontekstualiserer litteraturens kontekst).
37 Mortensen 2008, s. 69. Jf. også hans kronik i Information 3. april 2002: "Økologi – nu også i litteraturen".
38 Goodbody 1984, s. 19.
39 Man kan med rette diskutere, hvorvidt en kultur, der kunne fostre et værk som Hesiods Værker og dage med dets beskrivelse af en tabt guldalder, kan gøre sig fortjent til betegnelsen naiv – og i et mere bredt perspektiv om ikke mennesket til alle tider har været sentimentalt i Schillers forstand. En sådan diskussion ligger imidlertid ikke inden for rammerne af denne afhandling.
40 Schiller 2002, s. 26.
41 Ibid., s. 8 f.
42 Ibid., s. 24.
43 Ibid., s. 19.
44 Man kunne umiddelbart forledes til at tro, at jeg lægger mig op ad Simon Estoks teori om "ecophobia", som han har udfoldet i diverse artikler og i en bog om Shakespeare. Men i Estoks normative tilgang bliver økofobi alene til noget, der skal bekæmpes, idet den sidestilles med "homophobia and racism and sexism" (Estok 2009, s. 6). Når jeg taler om det økofobiske, er det ud fra en langt mere deskriptiv tilgang. Bemærk i øvrigt også, at der i forvejen findes en klinisk-medicinsk definition af ordet økofobi (frygten for ens eget hjem), som bør holdes ude fra de økokritiske overvejelser.
45 Hillard 2009, s. 688.
46 Ibid., s. 691.
47 McKibben 2003, s. 232.
48 Ibid., s. 231.
49 Thoreau 1995, s. 133. Jf. også det berømte diktum fra Walking: "in Wildness is the preservation of the World" (Thoreau 1993, s. 61) – en tanke, der uddybes i Thoreau 1995, s. 205.
50 Ibid., s. 199.
51 "It is wonderful how rapidly yet perfectly the sand organizes itself as it flows" (Ibid., s. 198).
52 Ibid., s. 184.
53 Ibid., s. 114.
54 Naess 1973, s. 95.
55 Ibid. (jf. også det antropocentriske i selve ordet: environ-ment; eller tysk: Um-Welt).
56 Thoreau 1995, s. 111.
57 Worster 2009, s. 78.
58 Gifford 1999, s. 1 ff.
59 Alpers 1997, s. 44 ff.
60 Gifford 1999, s. 45 og 78 f.
61 Thoreau 1993, s. 53.
62 "Thoreau is today considered […] the first American environmental saint" (Buell 1999, s. 171).
63 Citeret i Bridgman 1982, s. 1.
64 Thoreau 1995, s. 130.
65 Gifford 1999, s. 162.
66 Buell 1995, s. 84 (Cameron 1989, s. 44).
67 Citeret i Nash 2001, s. 85.
68 Citeret i Worster 2009, s. 91.
69 Ibid.
70 Bridgman 1982, s. 91.
71 Garrard 2004, s. 49. Om Europa som "tam" i forhold til den nye verden som "vild", se Roderick Nashs miljøhistoriske klassiker Wilderness and the American Mind (1967); bemærk især Nash 2001, s. 90 (og i øvrigt Thoreau 1993, s. 65).
72 Clark 2011, s. 26.
73 Om Arndt og hans position i udviklingen af en grøn utopi, se Hermand 1991, s. 44 f., hvor han netop sættes "Im Gegensatz zu den Romantikern".
74 Nash 2001, s. 384.
75 Emerson 2007, s. 18.
76 Ibid.
77 Thoreau 1993, s. 49 (og igen "part and parcel of Nature" på s. 61).
78 Buell 1999, s. 171 (og Buell 1995, s. 117).
79 Worster 2009, s. 99.
80 Ibid., s. 100.
81 Citeret i Abrams 1973, s. 409.
82 Citeret i Goodman 2011.
83 Krusche 1987, s. 101 ff.
84 Ibid., s. 24.
85 Citeret i ibid., s. 235. Som Krusche beskriver, havde Emerson dog store vanskeligheder under læsningen af Schelling, og forbindelsen må derfor i højere grad antages at være foregået indirekte gennem formidlere som Carlyle, Madame de Staël m.fl.
86 Jf. f.eks. Nash, s. 84 f. og den før omtalte modstand mod "no nature" (slutningen af kap. 2.1).
87 Jensen 2011, s. 44.
88 Romanen kaldes et "durchaus organisierten und organisierenden Werks", hvor "alles zugleich Mittel und Zweck ist" (Schlegel 1967, s. 131).
89 Om sammenhængen mellem natur- og humanvidenskab omkring år 1800, se Kurz 1998, s. 143 ff. Jf. også Novalis, som jeg senere skal vende tilbage til: "Naturforscher und Dichter haben durch Eine Sprache sich immer wie Ein Volk gezeigt" (Novalis 2001, s. 100). Tanken genfindes også i Emersons The American Scholar (1837): "the ancient precept, "Know thyself," and the modem precept, "Study nature," become at last one maxim" (Emerson 2007, s. 86).
90 Kurz 1998, s. 152. Om især Schellings modstand mod Newton, se Panasiuk 1998, s. 131.
91 Kant 1974, s. 324 (§ 66). Om organismen hos Kant, se også Frank 1982, s. 162 ff.
92 Citeret i Böhme 1988, s. 156. Jf. også Mephistos ord fra Faust: "Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,/ Sucht erst den Geist heraus zu treiben,/ Dann hat er die Teile in seiner Hand/ Fehlt, leider! nur das geistige Band" (Del I, v. 1936-39). Om Goethes modstand mod det mekanistiske verdensbillede, se Hermand 1991, s. 50 ff.
93 Schelling 1856, III, s. 13.
94 Ibid., VII, s. 356.
95 Mest citeret er nok økofeministen Carolyn Merchant, der i The Death of Nature (1980) beskriver Descartes’ natursyn som et decideret drab på naturen. Også Vittorio Hösle omtaler i sin Philosophie der ökologischen Krise (1991) Descartes’ opdeling af verden i res cogitans og res extensa som en af de afgørende forudsætninger for vores økologiske krise (Hösle 1994, s. 54 f.).
96 "Nous nous pourrions rendre comme maîtres et possesseurs de la nature" (Jensen 2011, s. 15, med uddybning s. 43). Også citeret i Næss 1976, s. 294.
97 Bowie 1993, s. 31.
98 Schelling 1856, VII, s. 17 f.
99 Bowie 2003, s. 103. Jf. også s. 168, hvor tanken tages op igen (samt Bowie 1993, s. 46 og 78).
100 Marquard 1986, s. 109. Frank-citater i det følgende.
101 Det har ikke været muligt at skaffe værket i fysisk form, hvorfor jeg henviser til Bilag 1, s. 3, der også indeholder relevante dele af e-mail-korrespondancen.
102 Ibid., s. 6.
103 Citeret i ibid., s. 2. Andetsteds taler Schelling om naturen som det ubetingede (en anden yndet betegnelse inden for tysk idealisme og romantik): "Der Naturphilosoph behandelt die Natur, wie der Transzendentalphilosoph das Ich behandelt. Also die Natur selbst ist ihm ein Unbedingtes" (Schelling 1856, III, s. 12).
104 "Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn" (Schelling 1856, II, s. 56).
105 Som videnskabsmand tilhørte Ørsted så afgjort tidens spekulative tyske fløj: "I Krystallerne viser den [Naturen] os de Former, som begrendses af rette Linier og Planer - Vi finde saaledes det, som vor egen Tænkning skabte, igjen i Naturen; hvad der hos os var Tanker, staar udenfor os som Naturlove" (citeret i Nielsen 2000, s. 56). Jf. også titlen på hans værk fra 1850, hvor han samlede mange af sine naturfilosofiske tanker: Aanden i Naturen.
106 Citeret i Krusche 1987, s. 225 (fra en revideret udgave af Nature (1844)).
107 Schelling 1856, II, s. 222. Bemærk den slående lighed med darwinisten Ernst Haeckel, opfinderen af begrebet "økologi", der i slutningen af 1800-tallet skriver, at han "keinen Geist ohne Substanz und keine Substanz ohne Geist vorstellen [kann]" (Hermand 1991, s 72). Haeckel var i høj grad bevidst om sin naturfilosofiske inspiration, der, med Gustav Fechner som mellemstation, beviseligt går tilbage til Schelling (ibid., s. 70 f.). Om Haeckel, se også Worster 2009, s. 192 ff.
108 For et forsøg på et svar på denne anklage, se Franks e-mail fra 31. august 2011 (Bilag 1, s. 9).
109 Schelling 1856, III, s. 284. En (meget kluntet) fordansket version af de latinske begreber ville lyde: den naturede natur og den naturende natur.
110 Schelling 1856, III, s. 306. Det er kun, så længe vi ser på naturen som objekt (dvs. som natura naturata), at vi finder en "Unterschied zwischen organischer und anorgischer Natur" (Ibid., s. 326).
111 Jf. Panasiuk 1998, s. 132 og Heuser-Keßler 1986, s. 29 ff. Bemærk også undertitlen på værket Von der Weltseele (1798): "eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus" (Schelling 1856, II, s. 345, min understregning).
112 Lovelock 1979, s. 1.
113 Ibid., s. 11. For økologiens brug af kybernetik, se Commoner 1972, s. 33 ff.
114 Beiser 2002, s. 517. Interessant er i øvrigt ligheden med Thoreau, der i en dagbogsoptegnelse taler om hele jordkloden som "the most living of creatures." (citeret i Cameron 1989, s. 32). Bemærk også Worsters beskrivelse af Thoreau som en pendant til Beisers af Schelling: "the belief that nature is a single organic being animated by an indwelling vital principle" (Worster 2009, s. 81)
115 Citeret i Daiber 2001, s. 103.
116 Lovelock 1979, s. 12.
117 Citeret i Kragh 2006, s. 237.
118 Lovelock 1979, s. 148.
119 Novalis 2001, s. 34 (jf. også ibid., s. 97: "Mich führt alles in mich selbst zurück").
120 Næss 1976, s. 277 (en engelsk version af citatet findes i Pite 1996, s. 362 og Morton 2010, s. 96). Samme tanke om identifikation findes også i Aldo Leopolds berømte økocentriske maksime: "Thinking like a mountain" (Clark 2011, s. 77 ff.).
121 Formlen, der stammer fra de vediske upanishader, og som ofte citeres af Schopenhauer, kan oversættes til "Dét er dig" (Schopenhauer 1859, s. 260, 420 og 442).
122 Naess 1977, s. 45 ff.
123 Næss 1976, s. 265.
124 Se Thoreau 1995, s. 107, hvor der sørges over fældne træer. Motivet genfindes hos andre følsomme natursværmere, eksempelvis Goethes Werther, der sørger utrøsteligt over et par fældne nøddetræer (Goethe 1994, s. 168 ff.). Betegnelsen "treehugger" bruges ofte nedsættende om miljøfolk.
125 Thoreau 1995, s. 72.
126 Jørgensen 2001, s. 268.
127 Thoreau 1995, s. 182.
128 Abrams 1973, s. 12.
129 Rigby 2004, s. 45.
130 Novalis 2001, s. 95 (bruges også i Kant 1974, s. 234 (§ 42)).
131 Tanken genfindes i Walden, hvor der tales om et blad som "hieroglyphic" (Thoreau 1995, s. 199). Selv en sentranscendentalistisk forfatter som Walt Whitman beskriver i Leaves of Grass (1855) græsset som "hieroglyphic" (Whitman 2001, s. 5).
132 Jf. også Jørgensen 2001, s. 267, hvor forbindelsen mellem disse tanker og Schellings kunstfilosofi påpeges.
133 Citeret i Cameron 1989, s. 47.
134 Thoreau 1995, s. 175.
135 En humanvidenskabelig påpegning af dette forhold skal selvfølgelig ikke forstås som noget så tåbeligt som en naturvidenskabelig kritik af eksempelvis Newtons teorier. Årtiers strid mellem humaniora og naturvidenskab, kulminerende i Sokal-affæren (1996) og de såkaldte "science wars", spøger stadig. Sandra Hardings omdøbning af Newtons Principia til "Newtons rape manual" og Luce Irigarays beskrivelse af E=mc2 som "a sexed equation" er skræmmeeksemplerne fra det (øko)feministiske overdrev.
136 Tieck 2003, s. 87.
137 Ibid., s. 90.
138 Ibid., s. 92.
139 Ibid., s. 93.
140 Ibid., s. 83.
141 Eichendorff 2007, s. 103.
142 Tieck 2003, s. 88.
143 Ibid., s. 106.
144 Se f.eks. Corkhill 2001.
145 Tieck 2003, s. 95.
146 Der Runenberg er allegorisk, så det vil noget. Skovkvinden/bjergkvinden er ganske åbenlyst personificeringer af naturens kræfter (ligesom det er tilfældet med den tilsvarende skovkvinde i Der blonde Eckbert), og hele den måde, topografien er opbygget på (f.eks. forestillingen om at komme om på den anden side af bjergene), er om noget allegorisk.
147 Gille 1993, s. 613.
148 Kimpel 1970, s. 185.
149 Tieck 2003, s. 111.
150 Ibid., s. 87.
151 Ibid., s. 89.
152 Ibid., s. 89 f.
153 Ibid., s. 96.
154 Ibid., s. 107.
155 Ibid., s. 93.
156 Ibid., s. 92.
157 Ibid., s. 95.
158 Ibid., s. 107.
159 Ibid., s. 110.
160 Ibid., s. 101.
161 Ibid., s. 105.
162 Ibid., s. 106.
163 For sekundærlitteratur om bjergværksmotivet, se Gille 1993, s. 613.
164 Jf. også Kimpel 1970, s. 192.
165 Köpke 1855, s. 292.
166 Schelling 1856, III, s. 628.
167 Tieck 2003, s. 109. Om det romantiske "ægteskab" med naturen (med eksempler fra Coleridge, Hölderlin og Novalis), se i øvrigt Abrams 1973, s. 29 f.
168 Tieck 2003, s. 76. Jf. til overflod også Franz Sternbalds Wanderungen (1798): "Da lag die Herrlichkeit der Ströme vor ihm ausgebreitet, er glaubte vor dem plötzlichen Anblick der weiten, unendlichen, mannigfaltigen Natur zu vergehn […]. Franz streckte die Arme aus, als er etwas Unsichtbares an sein ungeduldiges Herz drücken wollte, als möchte er nun erfassen und festhalten, wonach ihn die Sehnsucht so lange gedrängt" (Tieck 2004, s. 248 f.).
169 Tieck 2003, s. 79.
170 Ibid., s. 62.
171 Ibid., s. 64.
172 Titel på G.H. von Schuberts naturfilosofiske værk fra 1808.
173 Tieck 2003, s. 96.
174 Ibid., s. 87.
175 Heise 2008, s. 10.
176 Tieck 2003, s. 101.
177 Ibid., s. 86.
178 Ibid., s. 107.
179 Thoreau 1993, s. 49. Jf. også Schiller-citatet fra kap. 2.2 om "ausserhalb des Bekannten noch immer zu Hause zu seyn".
180 For en nærmere gennemgang af vandringsmotivet og den dermed forbundne romantiske hjemløshed, se Branner 2011.
181 Novalis 2001, s. 491. I Heinrich von Ofterdingen finder vi også det berømte "Wo gehn wir denn hin? Immer nach Hause" (Ibid., s. 267).
182 Gille 1993, s. 615.
183 Tieck 2003, s. 103. Faderen sammenligner endda sin søn med noget så naturfremmed som en "Maschine" (Ibid., s. 106)!
184 Rigby 2004, s. 150.
185 W.J. Lillyman fokuserer i sin læsning af Der Runenberg netop på denne fortolkningsmæssige faldgrube: "Nor are there any events in the tale, nor statements made by one or other of the characters which would prove objectively the validity of one of their views of reality" (Lillyman 1970, s. 233). Han har disse ord til overs for tidligere fortolkninger af fortællingen: "What these critics are doing is identifying with one or other of the attitudes or beliefs held by characters in Der Runenberg" (ibid., s. 232). Rigby kunne let passe ind i denne gruppe af kritikere.
186 Jf. også Kimpel 1970, s. 184: "The gold is representative of the living nature-force […] Christian’s choice thus amounts to a choice between his family, represented by his father, and the nature force. In spending the gold, he chooses or surrenders to this force of nature".
187 Novalis 2001, s. 105.
188 Ibid. Billedet med naturen som åndløs mølle findes også i Die Christenheit oder Europa (1799): "der Religions-Haß […] setzte den Menschen in der Reihe der Naturwesen mit Not obenan, und machte die unendliche schöpferische Musik des Weltalls zum einförmigen Klappern einer ungeheuren Mühle, die vom Strom des Zufalls getrieben und auf ihm schwimmend, eine Mühle an sich, ohne Baumeister und Müller und eigentlich ein echtes perpetuum mobile, eine sich selbst mahlende Mühle sei" (Ibid., s. 508).
189 Krell 1998, s. 1.
190 Ibid., s. 24.
191 Marquard 1986, s. 111.
192 Ibid.
193 Schopenhauer 1859, s. 178.
194 Ibid., s. 175 f. (§ 27 (s. 165 ff.) indeholder i det hele taget mange gode eksempler).
195 Ibid., s. 326.
196 Ibid.
197 Kant 1974, s. 322 (§ 65).
198 Schopenhauer 1859., s. 367.
199 Ibid., s. 175.
200 Morton 2010, s. 16.
201 Ibid., s. 27.
202 For den tidlige nationalsocialismes grønne fløj, se i øvrigt Hermand 1991, s. 112 ff.
203 Morton 2010, s. 5.
204 Goethe 1994, s. 57.
205 Kant 1974, s. 169 (§ 25). Der er i denne sammenhæng tale om det matematisk sublime.
206 Goethe 1994, s. 104.
207 Herrmann 1994, s. 363. Samme virkningsfulde "wenn"-opbygning i en patosfyldt naturbeskrivelse ses også i brevet fra 10. maj (Goethe 1994, s. 14).
208 Goethe 1994, s. 106.
209 Ibid., s. 108.
210 Herrmann 1994, s. 365.
211 Ibid., s. 369.
212 Kant 1974, s. 184 (§ 28).
213 Ibid., s. 185.
214 "Also heißt die Natur hier erhaben, bloß weil sie die Einbildungskraft zu Darstellung derjenigen Fälle erhebt, in welchen das Gemüt die eigene Erhabenheit seiner Bestimmung, selbst über die Natur, sich fühlbar machen kann" (Ibid., s. 186).
215 Jørgensen 2001, s. 275.
216 Burke 1976, s. 89 (også citeret i Garrard 2004, s. 64).
217 Jørgensen 2001, s. 275 f.
218 Goethe 1989, s. 713 (3. bog, 13. kap.).
219 Thoreau 1995, s. 1.
220 Ibid., s. 85.
221 Ibid., s. 198.
222 Worster 2009, s. 64.
223 Thoreau 1995, s. 143. Den sammenhæng, citatet optræder i, kunne dog også antyde, at vi måske snarere skal se det isoleret som et udtryk for Thoreaus puritanske seksualmoral.
224 Ibid., s. 138.
225 Ibid., s. 139.
226 Næss 1976, s. 13.
227 "Civilization proves, as some now fear, to be cancerous and unsustainable" (Nash 2001, s. 380). Og igen s. 386: "civilized humans are no longer thinking or acting like a part of nature. Or, if we are, it is a cancerous one, growing so rapidly that it endangers the larger whole."
228 Citeret i Garrard 2004, s. 68. I Walden finder vi til overflod også følgende udgydelse: "I warn you, mothers, that my sympathies do not always make the usual phil-anthropic distinctions" (Thoreau 1995, s. 138).
229 Abrams 1973, s. 93.
230 Morton 2010, s. 76.
231 Lovelock 1979, s. 147. For den definitoriske fare i forbindelse med deep ecology, se også Garrard 2004, s. 22.
232 McKibben 2003, s. 67.
233 Ibid., s. 68. Selve "End of nature"-tanken formuleres på s. 7.
234 Schopenhauer 1859, s. 326.
235 Worster 2009, s. 335 f. Som eksempel nævnes, at den gensidige afhængighed, vi finder i naturen, bør ophøjes til moral: "If nature is found to be a world of interdependence, then man is obliged to consider that characteristic a moral dictum."
236 Nielsen 2011.
237 Jf. Første Mosebog 1, 28: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden." I økologisk henseende er skriftstedet naturligvis mestendels blevet fortolket negativt, mest berømt af Lynn White Jr., der i artiklen "The Historical Roots of Our Ecological Crisis" (1967) ser det kristent-jødiske tankegods som en af de altafgørende idéhistoriske forudsætninger for vores problematiske natursyn (White 1967, s. 1205). I Jensen 2011 fortolkes citatet dog også positivt, idet mennesket for ham netop sættes som forvalter af det sårbare skaberværk.
238 Argumentet er til dels antydet i Worster 2009, s. 336. Tanken om den patetiske eller antropomorfe fejlslutning går tilbage til den engelske kritiker John Ruskins Modern Painters (1856), et værk, der ofte hives frem af økokritikerne.
239 Morton 2007, s. 5.
240 "Die Welt muß romantisiert werden" (Novalis 2001, s. 384).
241 Ibid., s. 103. For Novalis som uøkologisk modstander af det vilde, se Rigby 2004, s. 108. Novalis er her på bølgelængde med en meget uromantisk idéhistorisk tradition, hvor bjerge og anden vildskab grundlæggende ses som fejl ved skaberværket (jf. Abrams 1973, s. 99 ff.).
242 Kant 1974, s. 318 (§ 64). Citatet er efter sigende en henvisning til Vitruvius’ afhandling om geometri, hvor sokratikeren Aristippus efter et skibbrud ser nogle geometriske figurer i sandet og udbryder: "Der er håb, for jeg ser spor af mennesker."
243 Jf. Hermand om romantikkens manglende økologiske potentiale: "trotz dieser nachdrücklichen Naturverherrlichung bleibt fast immer die Perspektive des Anthropozentrismus erhalten" (Hermand 1991, s. 44).
244 Kurz 1998, s. 156.
245 Emerson 2007, s. 31.
246 Adorno 1970, s. 111.
247 Jørgensen 2001, s. 348.
248 Adorno 1970, s. 103 (også citeret i Bowie 2003, s. 168).
249 Jørgensen 2001, s. 348.
250 Habermas 1978, s. 44.
251 Citeret i Nash 2001, s. 92.
252 Novalis 2001, s. 102.
253 Ritter 1963, s. 18.
254 Ibid., s. 21.
255 Emerson 2007, s. 176 f.
256 Gibbs 2007.

< Forrige afsnitIndholdsfortegnelseNæste afsnit >