<< HJEM

MÅNEDENS BUZZWORD (FORLAGSLIV.DK)
> September 2014: FOMO (Fear Of Missing Out)
> Juni 2014: Content
> Marts 2014: KISS
> Februar 2014: Buzzword
> Januar 2014: Like whoring
> December 2013: Skeuomorfisme
> November 2013: Keyword stuffing
> Oktober 2013: CRO (Conversion Rate Optimization)
> September 2013: Crowdsourcing

EN SMAL SAG (POLITIKENS BAGSIDE)
> 23/2-12: Lugte med kerneværdier
> 2/1-12: Det smalsporede
> 26/11-11: Tørvejr på cykelstierne
> 2/10-11: tlhIngan Hol Dajatlh'a'
> 18/8-11: Sex og Andeby
> 21/7-11: Frem til fortiden
> 7/6-11: Lykkeklodser, uden recept
> 27/4-11: De ligger på 4 drej i sekundet
> 6/4-11: Det bornholmske tunnelsyn
> 10/3-11: Når filmen knækker
> 24/2-11: På sporet af den perfekte skrift
> 3/2-11: Klopstock - en sporty digter
> 15/1-11: Suppe, steg og kunstig intelligens
> 12/12-10: Myrer til matematikeksamen
> 13/11-10: Litteraturpriser får fin prispris
> 10/11-10: Holder det vand?
> 20/10-10: Den geopolitiske lampe
> 7/10-10: Spændingen ved tyske dødsannoncer

ANDRE UDVALGTE SKRIBLERIER
> 9/3-16: Er der virkelig penge i e-bøger? (Forlagsliv.dk)
> 2014: H.G. Wells og den relative darwinisme (Proxima 99/100)
> Januar 2012: Global opvarmning - En forunderlig rejse tilbage i tiden
> 2011: Grønne pionerer? (Speciale)
> 2011: Vandringens dobbelte bevægelse (Litteraturkritik & Romantikstudier, No. 54)
> 21/8-10: Branche i krise? (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 14/8-10: "Fiolstræde overgiver sig aldrig" (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 6/7-10: Modernist og traditionalist (Politiken, 2. sektion, s. 8)
> 30/6-10: En enestående vandhund fylder 25 (Politiken, webredaktionen)
> 23/6-10: Er disse muskler nødvendige? (Politiken, Bagsiden)
> 12/6-10: En lørdag i elfenbenstårnet (Politiken, Bøger, s. 2-3)
> 2010: "Det læser"-interviews (Politiken)
> 2010: Bognoter (Politiken)
> 12/12-09: De kantede parentesers tyranni (Klimadebat.dk, topmødeblog)
> September 2008: Klimakamp i kollegiekøkkenerne (Grøn Hverdag, s. 10-11)
> April 2008: Foghs farvel til skepsis (Magasinet Scient, s. 21-22)
> 2/7-07: Pæne skriveøvelser (JydskeVestkysten, Kultur, s. 15)
> 21/6-07: Sublim fortællekunst (JydskeVestkysten, Kultur, s. 11)
> 3/5-07: Jammerlig journalistik (JydskeVestkysten, Kultur, s. 14)
> 24/4-07: Debutant med en effektiv opskrift på et godt gys (JydskeVestkysten, Kultur, s. 19)
> 20/4-07: Magien udebliver (JydskeVestkysten, Kultur, s. 13)
> 3/4-07: De hvide pletter (JydskeVestkysten, Kultur, s. 10)
> 2006: Dværgeerkendelsen (BA-opgave)

PROJEKTER
> 2007-2016: Klimadebat.dk - Dansk forum om klima og energi
> 2009-2016: Climate-Debate.com - Discuss climate change

-

Jeppe Branner

Njalsgade 4, 5. th.
2300 København S

Telefon: 22 26 59 93
jeppe.branner@gmail.com
jb@klimadebat.dk
jbr@lrforlag.dk

Litteraturliste


Af Jeppe Branner

Denne side er en del af specialeafhandlingen Grønne pionerer? - Protoøkologisk natursyn i amerikansk transcendentalisme og tysk romantik (2011). Det anbefales at læse specialet fra dets begyndelse.


< Forrige afsnitIndholdsfortegnelseNæste afsnit >

Litteraturliste
    Abrams, M.H.: Natural Supernaturalism. New York, London: Norton, 1973.
    Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur (Gesammelte Schriften, Band 11). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.
    Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie (Gesammelte Schriften, Band 7). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970.
    Alpers, Paul: What Is Pastoral? Chicago: University of Chicago Press, 1997.
    Bassin, Mark: "Nature, geopolitics and Marxism", Transactions of the Institute of British Geographers, No. 2, 1996.
    Bate, Jonathan: "Living with the weather", Studies in Romanticism, No. 3, efterår 1996.
    Bate, Jonathan: Romantic Ecology. London: Routledge, 1991.
    Beiser, Frederick: German Idealism: The Struggle Against Subjectivism, 1781-1801. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002.
    Bowie, Andrew: Aesthetics and subjectivity. Manchester, New York: Manchester University Press, 2003.
    Bowie, Andrew: Schelling and Modern European Philosophy: An Introduction. London: Routledge, 1993.
    Branner, Jeppe: "Vandringens dobbelte bevægelse. En undersøgelse af vandringsmotivets filosofiske betydning i tysk romantik", Litteraturkritik & Romantikstudier, 54, 2011.
    Bridgman, Richard: Dark Thoreau. Lincoln: University of Nebraska Press, 1982.
    Buell, Lawrence: The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Cambridge, London: Harvard University Press, 1995.
    Buell, Lawrence: "Thoreau and the natural environment", in Myerson, Joel (red.): The Cambridge Companion to Henry David Thoreau. Cambridge University Press, 1999.
    Burke, Edmund: "A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful" (uddrag), in Carritt, E.F. (red.): Philosophies of Beauty. Westport: Greenwood Press, 1976.
    Böhme, Hartmut: Natur und Subjekt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.
    Cameron, Sharon: Writing Nature. Henry Thoreau's Journal. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
    Clark, Timothy: The Cambridge Introduction to Literature and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
    Cohen, Michael P.: "Blues in the green: Ecocriticism under critique", Environmental History, No. 9, januar 2004.
    Commoner, Barry: The Closing Circle. London: Jonathan Cape, 1972.
    Corkhill, Alan: "The crisis of sexual identity in Ludwig Tieck's Der Runenberg", Forum for Modern Language Studies, Vol. 37, No. 1, 2001.
    Coupe, Laurence (red.): The Green Studies Reader. New York: Routledge, 2000.
    Daiber, Jürgen: Experimentalphysik des Geistes: Novalis und das romantische Experiment. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2001.
    Eichendorff, Joseph von: Werke in einem Band. München: Carl Hanser Verlag, 2007.
    Emerson, Ralph Waldo: Selected Essays, Lectures, and Poems. New York: Bantam Classic, 2007.
    Estok, Simon: "Theorizing in a Space of Ambivalent Openness: Ecocriticism and Ecophobia", Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, 2009.
    Frank, Manfred: Der kommende Gott. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.
    Garrard, Greg: Ecocriticism. Oxfordshire: Routledge, 2004.
    Garrard, Greg: "Radical Pastoral", Studies in Romanticism, No. 3, efterår 1996.
    Gibbs, Walter: "Gore and UN panel are awarded Nobel Peace Prize", The New York Times, 12. oktober 2007.
    Gifford, Terry: Pastoral. New York: Routledge, 1999.
    Gifford, Terry: "What is Ecocriticism For?", Green Letters, No. 7, 2006.
    Gille, Klaus F.: "Der Berg und die Seele – Überlegungen zu Tiecks "Runenberg"", Neuphilologus, 77, 1993.
    Glotfelty, Cheryll & Fromm, Harold (red.): The Ecocriticism Reader. Athens: University of Georgia Press, 1996.
    Goethe, J.W.: Die Leiden des jungen Werthers (Sämtliche Werke, Band 8). Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1994.
    Goethe, J.W.: Wilhelm Meisters Wanderjahre (Sämtliche Werke, Band 10). Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1989.
    Goodbody, Axel: Natursprache. Neumünster: Wachholtz, 1984.
    Goodman, Russell, "Transcendentalism", in Zalta, Edward N. (red.): The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/transcendentalism/.
    Habermas, Jürgen: Politik, Kunst, Religion. Stuttgart: Reclam, 1978.
    Heise, Ursula K.: Sense of Place and Sense of Planet. New York: Oxford University Press, 2008.
    Hermand, Jost: Grüne Utopien in Deutschland. Frankfurt am Main: Fischer, 1991.
    Herrmann, Hans Peter: "Landschaft in Goethes "Werther"", in Herrmann, Hans Peter (red.): Goethes "Werther". Kritik und Forschung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgessellschaft, 1994.
   
Heuser-Keßler, Marie-Luise: Die Produktivität der Natur, Schellings Naturphilosophie und das neue Paradigma der Selbstorganisation in den Naturwissenschaften. Berlin: Duncker und Humblot, 1986.
    Hillard, Tom J.: ""Deep Into That Darkness Peering": An Essay on Gothic Nature", Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, 16.4, efterår 2009.
    Hösle, Vittorio: Philosophie der ökologischen Krise. C.H. Beck: München 1994.
    Jensen, Ole: På kant med klodens klima. Om behovet for et ændret natursyn. København: Anis, 2011.
    Jørgensen, Dorthe: Skønhedens metamorfose. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2001.
    Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1974.
    Kimpel, Richard W.: "Nature, Quest, and Reality in Tieck's "Der Blonde Eckbert" and "Der Runenberg"", Studies in Romanticism, Vol. 9, No. 3, sommer 1970.
    Kragh, Helge: Dansk Naturvidenskabs Historie. Bind 2. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2006.
    Krell, David Farrell: Contagion: Sexuality, Disease, and Death in German Idealism and Romanticism. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1998.
    Kroeber, Karl: Ecological Literary Criticism: Romantic Imagining and the Biology of Mind. New York: Columbia University Press, 1994.
    Krusche, Thomas: R.W. Emersons Naturauffassung und ihre philosophischen Ursprünge. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1987.
    Kurz, Gerhard: "Apollo und Natur", in Siemek, Marek J. (red.): Natur, Kunst, Freiheit. Amsterdam: Rodopi, 1998.
    Köpke, Rudolf: Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen. Erster Theil. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1855.
    Lillyman, W.J.: "Ludwig Tieck's "Der Runenberg": The Dimensions of Reality", Monatshefte, Vol. 62, No. 3, efterår 1970.
    Liu, Alan: Wordsworth: The Sense of History. Stanford: Stanford University Press, 1989.
    Lovelock, James: Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford: Oxford University Press, 1979.
    Marquard, Odo: "Eine liebe Lebensphilosophie", in Lübbe, Hermann & Ströker, Elisabeth (red.): Ökologische Probleme im kulturellen Wandel. München: Wilhelm Fink/Ferdinand Schöningh, 1986.
    McKibben, Bill: The End of Nature. London: Bloomsbury, 2003.
    Mortensen, Peter: "Tro mod jorden: Romantik, økologi og naturbevidsthed i Storbritannien omkring 1800", in Ledet, Thomas & Høiris, Ole (red.): Romantikkens verden. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2008.
    Morton, Timothy: Ecology without Nature. Harvard: Harvard University Press, 2007.
    Morton, Timothy: The Ecological Thought. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 2010.
    Naess, Arne: "The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary", Inquiry, 16:1, 1973.
    Naess, Arne: "Spinoza and ecology", Philosophia, Vol. 7, Nr. 1, 1977.
    Næss, Arne: Økologi, samfunn og livsstil. Utkast til en økosofi. Oslo, Bergen, Tromsø: Universitetsforlaget, 1976.
    Nash, Roderick Frazier: Wilderness and the American Mind. New Haven, London: Yale University Press, 2001.
    Nielsen, Hans Toftlund: "Diana-træet og elektromagnetismen", in Bencard, Mogens (red.): Krydsfelt. Ånd og natur i Guldalderen. København: Gyldendal, 2000.
    Nielsen, Jørgen Steen: "At være eller ikke være selvdestruktiv det er spørgsmålet", Information, 6. juli 2011.
    Novalis (red.: Schulz, Gerhard): Werke. München: C.H. Beck, 2001.
    Panasiuk, Ryszard: "Status der spekulativen Physik als Wissenschaft", in Siemek, Marek J. (red.): Natur, Kunst, Freiheit. Amsterdam: Rodopi, 1998.
    Pite, Ralph: "How Green Were the Romantics", Studies in Romanticism, No. 3, efterår 1996.
    Radkau, Joachim: "Warum wurde die Gefährdung der Natur durch den Menschen nicht rechtzeitig erkannt. Naturkult und Angst vor Holznot um 1800", in Lübbe, Hermann & Ströker, Elisabeth (red.): Ökologische Probleme im kulturellen Wandel. München: Wilhelm Fink/Ferdinand Schöningh, 1986.
    Rigby, Kate: Topographies of the Sacred: The Poetics of Place in European Romanticism. Charlottesville, London: University of Virginia Press, 2004.
    Ritter, Joachim: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft. Münster Westfalen: Verlag Aschendorff, 1963.
    Ritter, Joachim & Gründer, Karlfried (red.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 6. Basel/Stuttgart: Schwabe & Co., 1984.
    Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Sämtliche Werke. Stuttgart, Augsburg: Cotta, 1856-1861.
    Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung. Stuttgart: Reclam, 2002.
    Schlegel, Friedrich: Kritische Ausgabe, Band II. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 1967.
    Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Leipzig: Brockhaus, 1859.
    Simpson, J.A. & Weiner, E.S.C. (red.): The Oxford English Dictionary, Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2001.
    Slovic, Scott: "Ecocriticism: Containing Multitudes, Practising Doctrine", in Coupe, Laurence (red.): The Green Studies Reader. New York: Routledge, 2000.
    Soper, Kate: "The Idea of Nature", in Coupe, Laurence (red.): The Green Studies Reader. New York: Routledge, 2000.
    Thoreau, Henry David: Civil Disobedience and Other Essays. New York: Dover, 1993.
    Thoreau, Henry David: Walden; or, Life in the Woods. New York: Dover, 1995.
    Tieck, Ludwig: Franz Sternbalds Wanderungen. Stuttgart: Reclam, 2004.
    Tieck, Ludwig: Märchen aus dem "Phantasus". Stuttgart: Reclam, 2003.
    White Jr., Lynn: "The Historical Roots of Our Ecological Crisis", Science, Vol. 155, Nr. 3767, marts 1967.
    Whitman, Walt: Song of Myself. New York: Dover, 2001.
    Williams, Raymond: Keywords. London: Flamingo, 1993.
    Worster, Donald: Nature's Economy: A History of Ecological Ideas. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

< Forrige afsnitIndholdsfortegnelseNæste afsnit >